Menu

BOBŘÍK INFORMATIKY 2018
11. ročník

Ve dnech 12. 11. – 13. 11. 2018 se naše škola opět zapojila do celostátní soutěže „Bobřík informatiky“. Soutěž je podporovaná ministerstvem školství a je součástí celoevropského „Týdne programování“. Tematicky je soutěž zacílena do několika oblastí informatiky, např. digitální gramotnost, algoritmizace a programování, kódování, šifrování, logika, hledání strategií, grafické struktury.

V letošním  roce se do soutěže přihlásilo rekordních 235 žáků naší školy, kteří soutěžili v  kategorii Senior (73 žáků 3. ročníku) a v kategorii Junior (162 žáků 1. a 2. ročníku).

Nejúspěšnějšími řešiteli v této celostátní informatické soutěži se stali žáci Jan Chmelář, Ondřej Bérecz, Nikol Langhammerová, Sára Machulová a Jiří Adamec, kteří „ulovili bobříka“ a obstáli tak ve velmi silné konkurenci.

Nejlepším řešitelům gratulujeme a všem ostatním soutěžícím děkujeme za důstojnou reprezentaci školy na celorepublikové úrovni.

kpt. Mgr. Miroslav Kolomazník
učitel oddělení VVP