Menu

Přijímací řízení na střední odbornou školu

Ve dnech 13. a 14. dubna 2023 proběhlo první kolo přijímací zkoušky pro uchazeče ke střednímu vzdělávání s maturitní zkouškou do prvního ročníku oboru vzdělání „Bezpečnostně právní činnost“. Do 1. března 2023 bylo řádně zaevidováno 471 přihlášek.

Přijímací zkoušky se zúčastnilo 461 uchazečů, z tohoto počtu bylo 227 chlapců a 234 dívek. Náhradní termín pro řádně omluvené uchazeče proběhne 10. a 11. května 2023.

Obsah přijímacího řízení tvoří:

  • výsledky jednotné zkoušky (test z matematiky a test z českého jazyka a literatury),
  • výsledky školní přijímací zkoušky (test fyzické zdatnosti – člunkový běh na 4x10 metrů a běh na 1000 metrů),
  • výsledky z předchozího vzdělávání.

Výsledky přijímacího řízení budou v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění uveřejněny nejpozději 2. května 2023 na Úřední desce VPŠ a SPŠ MV v Holešově a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetových stránkách školy (www.spshol.cz).

O střední odbornou školu je mezi uchazeči každoročně velký zájem. Bohužel, nemáme kapacitu uspokojit všechny zájemce o vzdělávání. Do prvního ročníku v září 2023 nastoupí maximálně 120 žáků a žákyň.