Menu

Krajské kolo SOČ 2019
- 41. ročník Středoškolské odborné činnosti

Dne 23. 4. 2019 se konalo na Gymnáziu Jana Ámose Komenského v Uherském Brodě Krajské kolo přehlídek prací Středoškolské odborné činnosti Zlínského Kraje, kterého se účastnily žákyně třetího ročníku naší školy.

V soutěžním oboru č. 17 Kateřina Důbravová s prací „Když se osoby blízké dotkne smrt“ získala 1. místo a postup do celostátního kola. Práci vedla kpt. Mgr. Andrea Zapletalová.

V soutěžním oboru č. 14 Ludmila Marcinčinová a Lucie Mašková s prací „Stalking součástí každodenního života“ se umístily na 6. místě. Vedoucí práce byla kpt. Mgr. Hana Pacíková.

Účastníkům soutěže blahopřejeme za krásné umístění v silné konkurenci soutěžících a děkujeme za příkladnou reprezentaci školy. Věříme, že Kateřina Důbravová v celostátním kole, které se koná 14. 6. -16. 6. 2019 v Opavě bude neméně úspěšná.

Poděkování patří nejen úspěšným soutěžícím, ale i vedoucím jednotlivých prací, které vedly úspěšné soutěžící žáky.

 

PaedDr. Strachota