Menu

Přírodovědný klokan 2018

Jak se již stalo tradicí, naše škola se zúčastnila se i v letošním školním roce soutěže Přírodovědný Klokan.

Soutěž zorganizovalo oddělení všeobecně vzdělávacích předmětů dne 10. října 2018 v učebně matematiky a zeměpisu. V kategorii Junior reprezentovalo střední odbornou školu 18 žáků z 1. a 2. ročníku. Soutěžící řešili 24 úloh tří stupňů obtížnosti z biologie, fyziky, chemie, matematiky a zeměpisu. Cílem soutěže, kterou pořádá Přírodovědecká fakulta UP ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci, je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory.

Úspěšným řešitelům blahopřejeme a těšíme se na shledání při dalších soutěžích

RNDr. Jana Návratová