Menu

Matematický klokan 2019

Jak se již stalo tradicí, naše škola se zúčastnila i v letošním školním roce soutěže Matematický Klokan.

Této mezinárodně koordinované soutěže, která byla vytvořena podle obdobné soutěže pořádané v 80. letech minulého století v Austrálii, se v roce 2016 zúčastnilo přes 6 milionů soutěžících z více než 60 zemí celého světa. Pořadatelem Klokana v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Přírodovědeckou a Pedagogickou fakultou UP v Olomouci.

Soutěž na naší škole zorganizovalo oddělení všeobecně vzdělávacích předmětů dne 22. března 2019 v učebně matematiky a zeměpisu. Střední odbornou školu při ní reprezentovalo v kategorii Junior 16 žáků z 1. a 2. ročníku, v kategorii student pak 6 žáků 3. ročníku. Soutěžící řešili ve stanoveném čase 75 minut soubor 24 testových úloh tří stupňů obtížnosti. Výsledky soutěže budou poslány k vyhodnocení do olomouckého centra.

Úspěšným řešitelům blahopřejeme a těšíme se na shledání při dalších soutěžích

RNDr. Jana Návratová