Menu

Na výcvik evakuace navázalo školení

V pátek 2. února 2024 byly prázdniny ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově jen pro žáky a studenty. Pro pedagogický sbor a zaměstnance vedení školy připravilo školení, které volně navázalo na nácvik evakuace internátu, jež se uskutečnil v úvodu školního roku.

Pedagogové a zaměstnanci tak využili páteční prázdninové dopoledne pro vlastní vzdělávání. Ve speciální učebně se sešla stovka posluchačů. Téma bezpečnostního workshopu bylo směřováno k základnímu proškolení v oblasti měkkých cílů. Lektoři se zaměřili v úvodu na pojmový aparát, bezpečnostní otázky, příklady z praxe, 3 roviny minimálního standardu bezpečnosti a také pracovali s efektivními způsoby prevence.

Součástí dopoledního programu byly rovněž analýzy videí a základní pravidla evakuace i invakuace.  Přednášející připravili i speciální dotazník zaměřený na vnímání bezpečí a zajímavé analytické informace z auditů škol.

V závěru školení věnovali lektoři pozornost i tísňovým číslům a nově spuštěné službě složek IZS a předali jednoduchý materiál „10 principů zodolnění měkkého cíle“.  Na přednášku bude v závěru školního roku navazovat další část edukace zaměřená na nácvik mimořádné události ve škole.

PhDr. Soňa Svobodová, MBA