Menu

Ekonomická olympiáda

Od 23. listopadu do 4. prosince se konal V. ročník školního kola Ekonomické olympiády. Také naše škola se zařadila do této mezinárodní soutěže s úspěšnými postupujícími.

Ekonomická olympiáda je mezinárodní soutěž ve znalostech z ekonomie a financí, která je určena studentům středních škol. Vychází z rámcových vzdělávacích programů MŠMT a svým pojetím přispívá k dalšímu rozvíjení klíčových schopností a znalostí studentů v tomto oboru. Otázky do soutěže a koncepci Ekonomické olympiády spoluvytváří ekonomové a odborníci z Institutu ekonomického vzdělávání (INEV) a České národní banky (ČNB).

Ekonomická olympiáda je největší soutěží v ekonomii a financích v ČR a na Slovensku. V letošním roce byla rozšířena také do Maďarska.

Do Ekonomické olympiády se zapojili studenti čtvrtého ročníku, někteří odvážnější ze svých domovů a další ze školních lavic.

Tematické oblasti testu pro školní kolo Ekonomické olympiády byly například: metodologie ekonomie, základní pojmy a dějiny ekonomického myšlení, mikroekonomie a makroekonomie, mezinárodní ekonomie, hospodářská politika, finanční ekonomie, finanční gramotnost.

I když ekonomika není pro studenty čtvrtého ročníku na naší škole maturitní předmět, většina studentů se Olympiády zhostila velmi zodpovědně, zejména třída 4.C a ti nejúspěšnější postoupili do kola krajského, které se bude konat v březnu 2021.

Všem postupujícím ze 4.C gratulujeme: Natálie Gabková, Adam Michalík, Vladislav Rusyn, Zdeněk Vychodil, Veronika Máčková a Pavel Brázdil.

kpt. Ing. Bc. et Bc. Jan Veselý, MBA
Oddělení policejních činností