Menu

Peer program

Vybraní žáci střední odborné školy působí od roku 2009 jako lektoři peer programu v oblasti návykových látek a v oblasti rasismu, xenofobie a extremismu.  VPŠ a SPŠ MV v Holešově poskytuje peer program nejen pro své žáky, ale také pro základní a střední školy holešovského regionu.

Začátkem října 2021 proběhl pro lektory peer programu víkendový seminář zaměřený na posílení dovedností a rozšíření znalostí v lektorské činnosti (komunikace, práce se třídou).

Ředitel školy 18. října ocenil lektory peer programu za jejich práci a snahu se sebevzdělávat a předávat své dovednosti svým vrstevníkům. Poděkování proběhlo za přítomnosti Mgr. Kotoučové, která má peer program pod patronací, na Síni tradic VPŠ a SPŠ MV v Holešově.