Menu

Městské a školní kolo SOČ

Dne 4. dubna 2024 proběhlo na naší škole školní a městské kolo Středoškolské odborné činnosti (SOČ). Soutěž zahájil zástupce ředitele školy plk. Ing. Bc. Andrej Rohál, Ph.D. za přítomnosti garanta soutěže PaedDr. Antonína Strachoty, MBA, zástupců z Gymnázia Ladislava Jaroše Holešov a členů hodnotících komisí.

     Letošního 46. ročníku SOČ se z naší školy zúčastnilo osm soutěžících, kteří byli přihlášeni do tří soutěžních oborů. Žáci v průběhu soutěže prokázali talent, samostatnost a invenci při řešení odborných problémů a při vlastních obhajobách ukázali schopnost svou práci nejenom odborné porotě srozumitelně vysvětlit, ale i s ní diskutovat a svou práci úspěšně obhájit. Do okresního kola SOČ, které se koná 10. 4. na Gymnáziu Ladislava Jaroše v Holešově, postupuje sedm soutěžních prací žáků VPŠ a SPŠ MV, kteří obsadili tři první místa, dvě druhá místa, tři třetí místa a jedno čtvrté místo v následujících oborech:

Obor 14. Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času

  1. místo – Eliška Verlíková: Sekty – analýza jejich vlivu a mechanismů manipulace ( ved. práce PaedDr. Mgr. Hana Bendová )
  2. místo – Lucie Argirovská: Povědomí studentů středních škol o duševním zdraví ( ved. práce Ing. Bc. Lenka Klechová )
  3. místo – Filip Malý: Zkoumání ručního písma ( ved. práce kpt. Mgr. Hana Pacíková )

Obor 16. Historie

  1. místo – Denis Berger: Bezpečnostní složky a významné události v Ostravě v období Protektorátu Čechy a Morava ( ved. práce Mgr. Vladislav Hodis, Ph.D. )

Obor 17. Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory

  1. místo – Timur Pjatygin: Integrovaný záchranný systém ČR ( ved. práce kpt. Mgr. Jana Langová )
  2. místo – Kateřina Mrázková: Trestný čin znásilnění ( ved. práce kpt. Mgr. Tomáš Mrázek )
  3. místo – Lucie Kociánová: Aktivity odsouzených během výkonu trestu odnětí svobody ( ved. práce kpt. Mgr. Jana Langová )
  4. místo – Adéla Řeholková: Geopolitika Číny ( ved. práce kpt. Mgr. Josef Náplava )

     Účastníkům SOČ blahopřejeme a věříme, že naši školu budou úspěšně reprezentovat i v okresním kole.  Poděkování patří také jednotlivým vedoucím prací za volný čas, který obětovali žákům při zpracovávání prací, za cenné rady a pomoc.