Menu

Den otevřených dveří

Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově pravidelně ve školním roce realizuje Den otevřených dveří, a to vždy ve dvou termínech v říjnu a pak následujícího roku v lednu.

Dne 14. října 2023 proběhl první z těchto dvou termínů. Brány škola otevřela již před osmou hodinou ranní nejen všem zájemcům o střední odborné vzdělávání, ale i těm, kteří se chtěli do areálu podívat a projít si jednotlivá pracoviště. Pro účastníky byly připraveny odborné učebny, tělocvičny a další prostory školy včetně internátu, učebny zbraní a síně tradic. Na každém stanovišti prezentovali své předměty učitelé a policisté školy včetně ukázek používané didaktické techniky. V rámci kriminalistiky byla připravena ukázka daktyloskopování. Návštěvníky po jednotlivých pracovištích provázeli naši žáci, kteří zároveň informovali o životě ve škole ze svého pohledu.  

Prioritně pro uchazeče o střední vzdělávání kompetentní pracovníci v rámci prezentace hovořili o obsahu vzdělávání na střední škole, o podmínkách přijetí či podobě přijímacího řízení. Poslední jmenované téma bylo hodně diskutované, vzhledem k připravované novele školského zákona v souvislosti se změnami přijímacího řízení a nové vyhlášce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Možnost prohlédnout si areál VPŠ a SPŠ MV v Holešově si nenechalo ujít asi 800 osob. Doufáme, že všichni strávili v naší škole příjemné sobotní dopoledne, počasí tomu rozhodně přálo, a s mnohými se setkáme v září 2024, kdy zasednou do lavic jako žáci prvního ročníku.

Druhý termín Dne otevřených dveří proběhne v sobotu 20. ledna 2024. I v tomto termínu bychom rádi přivítali co největší počet zájemců o prohlídku naší školy.