Menu

Tříkrálová sbírka

Celá řada aktivit v současném životě jednotlivce i celé společnosti jsou poznamenány proti epidemiologickými opatřeními v souvislosti se šířením nákazy COVID-19.  Tato opatření se vztahují i na tradiční Tříkrálovou sbírku, do níž se letos zapojili i pracovníci Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra v Holešově přímo v areálu školy. I přesto, že jsme přišli o koledníky v podobě tří králů, pracovníci školy přispívali do kasičky dle svého rozhodnutí, a tím naplnili účel sbírky, což je pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni, zkrátka všem potřebným. Jsme rádi, že i přes dlouhotrvající omezení v nás zůstal pocit solidarity a sounáležitosti.

Sbírku od zaměstnanců školy předal ředitel školy plk. PaedDr. Mgr. Pavel Novák, MBA přímo panu starostovi Mgr. Rudolfu Seifertovi dne 14. ledna 2021.