Menu

Matematický klokan 2024

Naše škola se každoročně účastní soutěže Matematický klokan. V České republice je pořadatelem akce Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Přírodovědeckou a Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Na naší škole soutěž organizuje oddělení všeobecně vzdělávacích předmětů a v tomto školním roce proběhla v pátek dne 22. března 2024.

Střední odbornou školu reprezentovalo celkem 23 žáků.  V kategorii Junior určené pro žáky
1. a 2. ročníku soutěžilo 15 žáků. V kategorii Student určené pro žáky 3. ročníku soutěžilo 8 žáků.

Soutěžící řešili 24 úloh tří stupňů obtížnosti. Všichni zúčastnění se úkolů zhostili velmi dobře. Úspěšným řešitelům blahopřejeme a těšíme se na shledání při dalších soutěžích.

RNDr. Jana Návratová

Nejlepší řešitelé kategorie Junior:

  1. David Kozáček B
  2. Anežka Dolečková B
  3. Karolína Necidová D

Nejlepší řešitelé kategorie Student:

  1. Ondřej Zavřel D
  2. Simon Kopčil C
  3. Filip Damek A