Menu

Přednáška o BIS

Dne 8. listopadu 2023 se uskutečnila přednáška příslušníka Bezpečnostní informační služby pro žáky 3. ročníku střední odborné školy. Přednášející prezentoval úkoly BIS, které spočívají především v získávání, shromažďování a vyhodnocování informací pro bezpečnost České republiky.  Hovořil o důležité roli technických prostředků a jejich uplatnění ve služební praxi. Přednáška obsahovala informace o možnosti uplatnění a podmínkách přijímacího řízení k BIS. Žáci se dozvěděli mnoho užitečných poznatků o bezpečnostním sboru.

Ve stejný den se konaly pohovory se zájemci ze 4. ročníku o vstupu do služebního poměru příslušníka BIS.

kpt. Mgr. Petr Novosád