Menu

Státní zkouška z psaní na klávesnici

S blížícím se závěrem školního roku se žáci 2. ročníku střední odborné školy mohou každoročně zúčastnit státních zkoušek z psaní na klávesnici. Letos se uskutečnily v úterý 4. června.

Žáci jsou při státní zkoušce zkoušeni nejen z „hbitosti“ prstů – je třeba psát rychlostí nejméně 200 úhozů za minutu s minimální přesností 99,5 %, ale musí vypracovat i obchodní písemnost a tabulku podle zadaných dispozic, tzn. ovládat pravopis, umět stylizovat, uplatňovat logické myšlení. Nezbytná je znalost české státní normy pro úpravu dokumentů.

Celou zkoušku řídila zkušební komisařka, která písemnosti vyhodnotí a poté postoupí k další kontrole na Národní ústav pro vzdělávání v Praze, jenž úspěšným uchazečům zasílá vysvědčení. Na rozdíl od řady komerčních certifikátů je toto vysvědčení garantováno přímo ministerstvem školství, a tudíž zvyšuje držitelům šanci na lepší uplatnění na trhu práce.

Přejeme žákům, aby se vysvědčení o státní zkoušce stalo jedním z důležitých dokumentů, které jim po ukončení studia bude prospěšné a při hledání zaměstnání je posune o příčku výš.

Mgr. Irena Alexová