Menu

Zkoušky Ministerstva vnitra úrovně B2 z anglického jazyka

Angličtina se pro dnešní mladou generaci stává jazykem, který ovládá téměř stejně dobře jako jazyk mateřský. Mnozí náctiletí sledují filmy, čtou anglicky psané knihy, účastní se soutěží a skládají nejrůznější jazykové zkoušky. Kromě nejrozšířenějších Cambridge Exams umožňuje naše škola svým žákům také složení Zkoušek Ministerstva vnitra - ve 3. ročníku na úrovni B1 a ve 4. ročníku na úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR). Zkouška Ministerstva vnitra je odborná zkouška, k jejímuž složení nestačí pouze znalosti obecné angličtiny, ale uchazeči musí prokázat i odborné znalosti policejní problematiky, například v oblasti mezinárodní policejní spolupráce, trestné činnosti mladistvých a spousty dalších. Příprava na tuto zkoušku je poměrně náročná, a přestože se připravují na maturitu, rozhodlo se dvacet žáků 4. ročníku věnovat svůj čas i přípravě na tuto zkoušku. Ti nejpilnější z nich se pokusili zkoušku složit v lednu, zbývající potom v průběhu března. Výsledky byly vynikající a úspěšnost téměř stoprocentní. Pro většinu, ne-li pro všechny uchazeče, byla tato zkouška první větší zkouškou v životě. Doufejme, že díky jejímu absolvování získali větší sebejistotu, zároveň zjistili, kde jsou jejich slabiny, a k maturitě půjdou výborně připravení, se sebedůvěrou a bez zbytečných obav. Přejeme hodně štěstí nejen u maturity, ale i u všech ostatních zkoušek, které je v životě ještě čekají.

Mgr. Zuzana Dvořáková