Menu

Setkání v rámci semináře…. 

V rámci semináře „Mravní a křesťanská výchova“ který se konal 8. prosince, proběhla beseda se vzácnými hosty  olomouckým biskupem Mons. Antonínem Baslerem, holešovským děkanem Jiřím Walczakem a starostou města Holešova panem Mgr. Rudolfem Seifertem. V rámci neformální besedy a diskuse s žáky byly probrány otázky tradic a lidských hodnot, zejména v souvislosti se stávajícím adventním období.

PaedDr. Strachota Antonín
oddělení policejních činností