Menu

Evropský den bez aut v Holešově

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY se každoročně koná v září a cílem je zvýšit povědomí občanů o udržitelné mobilitě, upozornit na problémy v dopravě a hledat řešení šetrná ke klimatu a životnímu prostředí. Vyvrcholením je „Evropský den bez aut“, který se konal ve středu 20. září 2023 na hřišti na Novosadech v Holešově za spolupráce naší školy, Střediska volného času TYMY a Českého červeného kříže.

V krásném počasí si žáci a žákyně základních škol otestovali své dovednosti při jízdě zručnosti na kole a koloběžce. Největší výzvou bylo překonávání nestabilní plochy a přejezd lávky.

Na zajištění celé akce se podílely žákyně třídy 2. B Střední odborné školy Hana Březíková, Lucie Maštalířová, Nikola Pavlicová.

Všem výše jmenovaným děkuji za osobní nasazení a přístup, kterým přispěli k úspěšnému průběhu celého dopoledne a za vzornou reprezentaci Vyšší policejní školy a Střední policejní školy MV v Holešově.

kpt. Mgr. Erik Sova