Menu

Veřejné zakázky

 

Veřejné zakázky VPŠ a SPŠ MV v Holešově jsou uveřejňovány na profilu zadavatele E-ZAK a elektronickém tržišti Gemin

Seznam obchodněprávních a občanskoprávních smluv s hodnotou od 50 tis. Kč bez DPH, které nejsou zveřejněny na e-tržišti Gemin nebo na profilu zadavatele.

 

Od 1.7.2016 jsou tyto smlouvy zveřejňovány v registru smluv.

 

Aktuální nabídková řízení

Momentálně žádné

 

Ukončená nabídková řízení