Menu

Erasmus + digitalizace vzdělávání

logo

Erasmus + je program Evropské unie na podporu vzdělávání, odborné přípravy mládeže a sportu v Evropě. Pro období 2014 – 2027 klade silný důraz na otázky sociálního začleňování, na zelenou a digitální transformaci a podporu účasti mladých lidí na demokratickém procesu. Podporuje priority a činnosti stanovené v zájmu vytvoření Evropského prostoru vzdělávání, v Akčním plánu digitálního vzdělávání a v Evropské agendě dovednosti. Výsledky programu Erasmus+ jsou k dispozici ve vydávaných zprávách a souborech statistických údajů, jakož i na platformě projektů programu Erasmus+. Tam je uvedena většina iniciativ financovaných z programu a výběr osvědčených postupů a úspěšných projektů.

VPŠ a SPŠ MV v Holešově byla zapojena do mezinárodního projektu s názvem „Innovative assessments tools and practices for formal education processes for Defense and Public Order Educational Sector - enhanced digital and online methods and technologies” v překladu „Inovativní hodnoticí nástroje a praxe pro vzdělávací procesy v oblasti obrany a veřejného pořádku - zdokonalení digitálních a online metod a technologií“.

Tento projekt financoval program Erasmus+, klíčová aktivita 2 – Strategické partnerství v reakci na situaci způsobenou pandemií COVID-19. Registrační číslo projektu 2020-1-RO01-KA226-VET-095380. Doba realizace byla naplánována od 01. 05. 2021do  30. 04. 2023. Nicméně z důvodu nákazy COVID-19 byl projekt prodloužen do 30. září 2023.

Předkladatelem projektu byla Policejní škola Cluj-Napoca (Rumunsko) a jejími partnery: Námořní akademie v Konstanci (Rumunsko), Námořní akademie ve Varně (Bulharsko), společnost Holisun (Rumunsko) a VPŠ a SPŠ MV v Holešově (Česká republika).

Cílem projektu byl rozvoj kapacit vzdělávacích institucí při realizaci online, kombinované nebo distanční výuky, digitalizace výukových technik a metod hodnocení používaných v systému profesního vzdělávání.

fast

Výstupy projektu:

  • metodika pro tvorbu a implementaci hodnoticích strategií během vzdělávacího procesu,
  • digitální přístup a hodnoticí proces za použití bezpečné softwarové platformy pro online a offline diagnostiku (software),
  • zpracování příručky – průvodce projektu.

Za jednotlivé výstupy v projektu odpovídají jednotlivé partnerské instituce.

Závěrečná konference v projektu se uskutečnila v září 2023 v Cluj-Napoce v Rumunsku.

Software je volně šiřitelný a přístupný zájemcům zdarma.

Zde jsou výstupy projektu:

Metodika projektu – česká verze a anglická verze

Příručka projektu – česká verze a anglická verze