Menu

Kurz českého jazyka pro německé policisty

Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově dlouhodobě vzdělává německé policisty v kurzech českého jazyka.

Od 4. do 8. října do Holešova přijeli policisté Bavorské policie a následující týden policisté Spolkové policie Německo. Během svého pobytu ve škole procházeli intenzivní výukou českého jazyka, kterou zabezpečuje oddělení cizích jazyků.

Obě dvě skupiny se potkají v listopadu 2021 na Jazykové škole ve Weidenu, kde budou kolegové z Německa skládat zkoušku z českého jazyka na úroveň A-1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.