Menu

Reprezentace školy

Informace podá plk. Mgr. Hrudík Karel, tel: 573685364

 

Reprezentace školy v rámci sportu probíhá formou sportovních soutěží a turnajů.
Přípravu a účast na soutěžích škola zajišťuje ve spolupráci s AŠSK a SKP Holešov.

Žáci střední odborné školy se pravidelně účastní soutěží na okresní, krajské, celorepublikové i mezinárodní úrovni, ve sportovních odvětvích:

-          Atletika

-          Přespolní běh

-          Dračí lodě

-          Silový víceboj

-          Šplh

-          Judo

-          Kopaná

-          Volejbal

-          Florbal

-          Basketbal

-          Házená

-          Plavání

-          Gymnastika a další