Menu

Matematický klokan 2023

Naše škola se každoročně účastní soutěže Matematický klokan. V České republice je pořadatelem akce Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Přírodovědeckou a Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Soutěž, kterou u nás organizuje oddělení všeobecně vzdělávacích předmětů, proběhla 17. března 2023. V letošním ročníku reprezentovalo střední odbornou školu 19 žáků z 1. a 2. ročníku v kategorii Junior a 8 žáků 3. ročníku v kategorii Student. Soutěžící řešili 24 úloh tří stupňů obtížnosti. Všichni zúčastnění se úkolů zhostili velmi dobře. Úspěšným řešitelům blahopřejeme a těšíme se na shledání při dalších soutěžích.

RNDr. Jana Návratová

Nejlepší řešitelé kategorie Junior:

1. - 2.  Czechowski Dominik 2. A, Slaný Daniel 2. B
3.        Kopčil Simon 2. C

Nejlepší řešitelé kategorie Student:

1. Pytela Tomáš 3. D
2. Bartoňková Veronika 3. B
3. Richterová Barbora 3. B