Menu

Olympiáda v ruském jazyce 

Státní Petrohradská univerzita a Ministerstvo osvěty Ruské federace vyhlásily i letos mezinárodní online olympiádu v ruském jazyce. V roce 2019 se akce účastnilo více než 7000 žáků a studentů ze 131 zemí, mezi nimi i naše Eliška Maňáková.

Stávající ročník nabídl dvě kategorie (pro žáky od 12 do 16 let a pro žáky a studenty od 17 do 30 let).

Soutěž má dvě kola. První kvalifikační a druhé závěrečné. Obě jsou časově omezená a soutěžící má po přihlášení na test jen jeden pokus. Akce se tedy účastnili žáci a žákyně různých úrovní znalostí, kteří mohli usilovat nejen o umístění. Olympiáda, která prověřuje porozumění textu, znalost gramatiky, reálií, složitého systému frazémů, ale i schopnost tvořit slova, uvažovat o přesmyčkách, pracovat s texty různých funkčních stylů apod., umožňuje řešitelům najít novou motivaci ke zdokonalení, objevit nové horizonty, kterých mohou ještě dosáhnout.

Třebaže někteří méně zkušení řešitelé skončili po prvním kole, jiní se probojovali do druhého, které s úspěchem absolvovali. Vyhlášení vítězů proběhne 20.12.2020.

Děkuji všem účastníkům, kteří zatím jen sbírali zkušenosti, i těm, kteří si tímto způsobem poměřili síly s těmi, jež dovedou ocenit krásu a bohatost ruského jazyka a mají touhu zdokonalovat se v něm.

Mgr. Bc. Vokurková Monika, Ph.D.