Menu

Účast na konferenci 

Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově spolupracuje s Policejní školou v Miskolci v Maďarsku. V této souvislosti ředitel policejní školy Miskolci Rendvédelmi Technikum plk. István Bagi pozval ředitele školy plk. PhDr. PaedDr. Pavla Nováka, MBA s doprovodem na mezinárodní konferenci s názvem „Motivation, Talent Support, New Methods in Law Enforcement Training“, která se uskutečnila v období od 9. do 12. května 2023 v areálu školy v Miskolci.

Ve dnech 9. a 10. května proběhly prezentace jednotlivých účastníků k tématu konference. Zúčastnily se jí zahraniční delegace z Rumunska, Polska a Slovenska, stejně tak jako partnerské policejní školy z Maďarska, zástupci výkonných útvarů a Univerzity veřejné správy. Delegace VPŠ a SPŠ MV v Holešově vystoupila s příspěvkem „The Road to the Physical Fitness“.  Součástí programu byla také prohlídka školy – výukových prostor a logistického zabezpečení. 

Dne 11. května 2023 v dopoledních hodinách proběhl diseminační seminář projektu, kterého se účastní Policejní škola v Miskolci, a který je zaměřen na podporu talentovaných studentů, kteří se připravují na práci policistů. Smyslem projektu je mimo jiné propagovat dobré jméno policie na veřejnosti, zvýšit zájem o studiu na policejních školách a motivovat studenty středních škol ke vstupu k policii. V odpoledních hodinách pro zahraniční delegace proběhla ukázka výcviku pořádkových sil a součinnosti s hipologií. 

Dne 12. května 2023 se uskutečnilo jednání mezi řediteli obou škol o možné spolupráci v oblasti vzdělávání. Ředitel školy v Miskolci projevil velký zájem o čtyřleté maturitní vzdělávání, které naše škola poskytuje v oboru Bezpečnostně právní činnost. Tato škola je v České republice velmi prestižní, zájem uchazečů několikrát převyšuje možnosti a kapacitu školy. Ředitel plk. Bagi se zajímal především o přijímací řízení, o výuku odborných předmětů a následném uplatnění absolventů u Policie ČR. Dále se ředitel VPŠ a SPŠ MV v Holešově setkal s vedením delegací z Policejní školy Katowice a se SOŠ PZ Košice.