Menu

Návštěva Okresního soudu v Brně

Jelikož naše třída 3. C  díky covidové pandemii v loňském roce přišla v občanském právu o praktickou část, navštívili jsme až  24. dubna letošního roku  Okresní soud  Brno - venkov. Při vchodu do budovy a absolvování kontroly ze strany justiční stráže se nás ujala pracovnice soudu, která nám v krátkosti sdělila základní informace k budově soudu, jeho chodu a některé další zajímavosti. Také nás seznámila s připraveným programem, s jednotlivými zasedáními soudu, která byla pro nás připravena. Následně jsme se přesunuli k prvnímu případu, který vedla soudkyně JUDr. Jitka Kapitánová, ve věci opatrovnictví dvou nezletilých dětí při rozvodovém řízení jejich rodičů. Jak nám paní soudkyně vysvětlila, případ byl veden podle „cochemského“ modelu, kdy rodiče již byli na opatrovnictví dohodnuti a jednání soudu proto bylo velice přehledné a rozhodnutí rychlé.

Ve druhém případě, který projednávala JUDr. Irena Hladíková Ph.D., se jednalo o žalobu ve věci podání výpovědi z pronájmu nemovitosti a sporné úhrady pohledávky.  Jednání bylo velice komplikované a zdlouhavé a nakonec muselo být odročeno.  Po skončení jednání nám pak paní soudkyně ochotně zodpověděla všechny naše dotazy.

Návštěvu soudu v rámci výuky jsme si všichni moc užili a jsme rádi, že jsme mohli být na jednáních přítomni.

Za třídu 3.C – Cristiny Bednářová