Menu

ERASMUS – 3 nadnárodní setkání 

VPŠ a SPŠ MV v Holešově je zapojena do mezinárodního projektu s názvem „Innovative assessments tools and practices for formal education processes for Defense and Public Order Educational Sector - enhanced digital and online methods and technologies” v překladu „Inovativní hodnoticí nástroje a praxe pro vzdělávací procesy v oblasti obrany a veřejného pořádku - zdokonalení digitálních a online metod a technologií“.

Tento projekt je financován z programu Erasmus a jeho cílem je rozvoj kapacit vzdělávacích institucí při realizaci online, kombinované nebo distanční výuky, digitalizace výukových technik a metod hodnocení používaných v systému profesního vzdělávání. Předkladatelem projektu je Policejní škola Cluj-Napoca (Rumunsko) a jejími partnery jsou: Námořní akademie v Konstanci (Rumunsko), Námořní akademie ve Varně (Bulharsko), společnost Holisun (Rumunsko) a VPŠ a SPŠ MV v Holešově (Česká republika).

Ve dnech od 3. do 6. srpna 2022 proběhlo třetí nadnárodní setkání partnerů v projektu, tentokrát na Námořní akademii ve Varně. Zahraniční služební cesty se zúčastnili vrchní rada plk. PhDr. PaedDr. Pavel Novák, MBA, ředitel školy, který je členem tzv. Steering Group, rada pplk. Mgr. Eva Vichlendová, projektová manažerka odpovědná za mezinárodní komunikaci, propagaci a diseminaci projektu a Mgr. Jan Hrazdira, vedoucí oddělení cizích jazyků.

Obsahem třídenního jednání na Námořní akademii ve Varně byla tato témata:

  • Schválená Interim report - zapracování doporučení k naplnění kvalitativních a kvantitativních indikátorů.
  • Finanční aspekty projektu v souvislosti s uvolněním dalších finančních prostředků projektu jednotlivým partnerům.
  • Popularizace projektu jednotlivými partnery tzv. visibility plan.
  • Stav jednotlivých intelektuálních výstupů projektu.
  • Termíny multiplikačních seminářů v jednotlivých partnerských zemích.

V rámci programu si účastníci prohlédli část učebních prostor akademie a došlo k přijetí u rektora Námořní akademie ve Varně. Závěrem všem byly předány certifikáty o účasti na třetím nadnárodním setkání ve Varně.