Menu

Olympiáda v českém jazyce

K tradičním soutěžím, do nichž se žáci naší školy mohou každoročně zapojit, patří kromě jiných i Olympiáda v českém jazyce.  V letošním školním roce proběhlo školní kolo 27. listopadu.

Olympiáda měla dvě části. V první z nich řešili účastníci soutěže mluvnické úkoly, které se týkaly zvukové stránky jazyka, slovotvorby, skladby, tvarosloví a stylistiky. Po gramatických úlohách následovala část druhá – slohová práce na dané téma.  Obě části byly poté vyhodnoceny učitelkami českého jazyka a literatury.

Nejlepších výsledků dosáhly žákyně Monika Křenová (3.A), Vendula Kouřimská (4.A) a Eliška Pavlíčková (3.C). První dvě jmenované budou reprezentovat naši školu v okresním kole, které se uskuteční  na kroměřížském gymnáziu.

Mgr. Petra Chudárková