Menu

Ve dnech 18. a 19. března 2021 se žáci třetího a čtvrtého ročníku naší školy zapojili do vědomostní soutěže nazvané „Bezpečnostně právní minimum“.  Pořadatelem této soutěže byla Střední škola informatiky a právních studií, z. ú. z Českých Budějovic. Své odpovědi na testové otázky účastníci zpracovávali dálkovou formou v rámci studijní platformy MOODLE.

Soutěže se účastnili žáci z celkem deseti středních škol se zaměřením na obor vzdělání „Bezpečnostně právní činnost“. A jak tedy byli v této velké konkurenci úspěšní naši žáci? Určitě se dá říci, že nám v této nelehké „COVIDové době“ udělali obrovskou radost. VPŠ a SPŠ MV v Holešově byla totiž na základě výsledků svých žáků celkově vyhodnocena jako nejlepší. K tomuto umístění nejvýrazněji přispěl celkovým 1. místem Jakub Prokop ze třídy 4.C a 3. místem Zuzana Trunečková ze třídy 3.C. Dále se na celkovém vítězství podíleli žáci Vladislav Rusyn (4. místo), Radek Novák (5. místo), Lenka Matelová (6. místo), Jan Chmelař (7. místo) a Petr Dohnal, který uzavřel první desítku nejlepších řešitelů.

Všem účastníkům děkujeme za úspěšnou reprezentaci naší školy a čtvrtému ročníku u blížících se maturit přejeme dosažení obdobných skvělých výsledků, jako v této odborné vědomostní soutěži.

plk. Ing. Mgr. Ondřej Rudolf
vedoucí oddělení práva a kriminalistiky