Menu

KREATIVNÍ TVOŘENÍ S PRVKY ARTTERAPIE

je jedním ze zájmových kroužků volnočasových aktivit, který mají možnost navštěvovat žákyně a žáci ubytovaní na internátě naší školy. Výchovným cílem je rozvoj tvořivosti, smyslového vnímání, konstruktivního myšlení, zručnosti, jemné motoriky, vytrvalosti, koncentrace, představivosti, utváření smyslu pro harmonii a tříbení vkusu. Tvořivost přináší zúčastněným radost, smyslový zážitek, podporuje jejich samostatnost a sebedůvěru. Při skupinové aktivitě se rozvíjí spolupráce i komunikace a vznikají nová přátelství.

Náplní kroužku je seznámení s tradičními i netradičními výtvarnými technikami, zpracování různých materiálů na dané téma i tvorba dle vlastní fantazie.

Tvořili jsme lapače snů, ručně malované hedvábné bylinné polštářky, prostorové obrazy z papíru, dekorační koule, vyráběli vánoční a velikonoční dekorace, přírodní mýdla, pracovali s keramickou hmotou, leptali sklo, navlékali náramky z minerálů a překvapovali své blízké drobnými dárečky.

Naše setkání si vždy užijeme a těšíme se na další tvořivé výzvy.

Iva Bělunková