Menu

Óda na OKTE aneb i umění vzdělává

Ve čtvrtek v 10:00 hodin 21. března 2024 zahájil ředitel školy plk. PhDr. PaedDr. Pavel Novák, MBA,  stálou výstavu s názvem „ÓDA na OKTE“ (Odbor kriminalistické techniky a expertíz).

V Síni tradic policejní školy se sešla nejen třicítka žáků, kteří se umělecko-odborného projektu zúčastnili, ale i autor uměleckých tematických plakátů mjr. Ing. Jaroslav Uher, který dorazil ze Zlína. Celkově 24 plakátů pojal autor jako představení 12 kriminalistických expertiz, které se běžně používají při objasňování trestné činnost. Jedná se např. o daktyloskopii, mechanoskopii, trasologii apod.

Součástí uměleckého konceptu autora je umělecká fotografie vystihující expertizu, ta je obohacena o její popis včetně případu, u něhož expertiza přispěla k usvědčení pachatele. Součástí komplexního díla jsou i skutečné fotografie z policejních spisů. Rámované plakáty doplňují koláže žáků Střední policejní školy. Žákovská díla jsou inspirována právě těmito expertizami. Čtvrteční setkání vedení školy, hostů, zaměstnanců a žáků - autorů bylo koncipováno jako malé autorské představení děl. Týmy i jednotliví autoři prezentovali svoje díla i umělecký záměr. 

Společný závěrečný potlesk patřil všem, kteří pomohli k realizaci akce: počínaje podporou vedení, přes tým vychovatelek až po tiskárnu a řemeslníky, kteří díla zarámovali a zavěsili.

Jedná se o stálou výstavu, která je umístěna na budově B2 v prvním patře a která slouží k doplnění teoretické i praktické výuky.

PhDr. Soňa Svobodová, MBA