Menu

Soutěž ve střelbě ze vzduchovky

Ve středu 23. března 2022 uspořádalo oddělení odborné bezpečnostní přípravy pro žáky 3. ročníku střední policejní školy soutěž ve střelbě ze vzduchovky. Odpoledne na střelnici zahájil ředitel školy plk. PhDr. PaedDr. Pavel Novák, MBA společně se zástupcem ředitele školy pro výuku a výcvik plk. Ing. Andrejem Rohálem Ph.D. Zájmové akce se zúčastnila čtyři pětičlenná družstva, která reprezentovala jednotlivé třídy ročníku ve dvou střeleckých disciplínách. První disciplínou byla mířená střelba vleže na skupinu šesti papírových terčů a druhá střelba na stejnou skupinu terčů z kleku v čase 90-ti sekund. Každý zásah terče byl hodnocen body, jejichž celkový součet stanovil v závěru soutěže pořadí jednotlivců a družstev.

Z celkového počtu 120-ti bodů se na prvním místě umístil žák 3. C Lukáš Kocmánek nástřelem 95 bodů, na druhém místě byl s 88 body žák 3. C Petr Ulčák a  na třetím místě s 87 body skončil žák 3. B Adam Řehořek.

V soutěži družstev bylo na prvním místě vyhodnoceno družstvo 3. C ve složení Lukáš Kocmánek, Kamil Tobolík, Alexandra Radová, Dalibor Knop a Petr Ulčák. Na druhém místě se umístilo družstvo 3. B s Terezou Karáskovou, Terezou Machovou, Veronikou Macháčkovou, Vojtou Náprstkem a Adamem Řehořkem. Třetí v pořadí skončilo družstvo 3. A s Markétou Kosíkovou, Martinem Bernhauerem, Hankou Herudkovou, Ondřejem Horským a Matyášem Nerádem.

Soutěž ukončilo vyhlášení vítězů a předání věcných cen nejlepším střelcům.

Za bezpečnost soutěžících, organizaci soutěže a bezchybné hodnocení výsledků  si zaslouží poděkování rozhodčí, kterými se na dobu soutěže stali učitelé střelecké přípravy.

plk. Petr Repka