Menu

Veřejné zakázky VPŠ a SPŠ MV v Holešově jsou uveřejňovány na profilu zadavatele v Národním elektronickém nástroji.

V minulosti VPŠ a SPŠ MV v Holešově využívala  profilu zadavatele v E-ZAK a elektronické tržiště Gemin.

Od 1.7.2016 jsou smlouvy zveřejňovány v registru smluv.

Ukončená výběrová/nabídková řízení

Pronájem pozemků v k.ú. Jankovice:

Pronájem nebytových prostor za účelem provozu prodejny potravin - kantýny:

Aktuální výběrová/nabídková řízení

V současné době žádná.