Menu

Dne 31. srpna 2021 ředitel školy vrchní rada plk. PhDr. PaedDr. Pavel Novák, MBA pozdravil se svými zástupci pedagogické pracovníky a popřál jim hodně úspěchů do nového školního roku 2021/2022. Hovořil o těžkém období uzavření škol v souvislosti se šířením nemoci COVID-19, o distanční výuce a vyjádřil naději, že začínající školní rok již bude se žáky v lavicích.

Zástupce ředitele pro výuku a výcvik plk. Ing. Bc. Andrej Rohál, Ph.D. shrnul výsledky vzdělávání z minulého školního roku. Zástupce ředitele pro ekonomiku Ing. Bc. Martin Novotný hovořil o záležitostech z ekonomické oblasti. Závěrem vedoucí oddělení personální práce JUDr. Vlastislav Pacík seznámil účastníky s personálními změnami na pedagogickém úseku.

V rámci slavnostního shromáždění ředitel školy předal příslušníkům Policie ČR služebně zařazeným u VPŠ a SPŠ MV v Holešově medaile ministra vnitra „Za zásluhy o bezpečnost“ a „Za věrnost II. stupně“ a „Čestnou medaili“ Policejního prezidenta.

Taktéž udělil „Čestnou medaili Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra v Holešově“ „STAROBRONZ“ civilním zaměstnancům za trvalý přínos k budování a prosazování dobrého jména školy.