Menu

Návštěva okresního soudu žáků SOŠ 

Dne 7. března třída 2. B s nadšením vyrazila k okresnímu soudu v Olomouci. Těšili jsme se na občanskoprávní řízení. Při vstupu do soudní budovy jsme se podrobili bezpečností kontrole, kterou jsme všichni bez problému prošli. Poté jsme se rozdělili na 2 skupiny. 

Prvních pár nedočkavců čekal rozvod. Jednalo se o nesporný rozvod, tudíž manželé byli již před zahájením soudu dohodnutí a nedošlo k žádným sporům. Proces tedy uběhl velmi rychle. Za 20 minut už nebylo co řešit, mohli jsme proto položit soudci jakékoli dotazy. Nejvíce nás zajímalo, co je potřeba pro práci soudce. Také jsme se ptali, jaký nejzajímavější případ soudce rozsoudil. 

Naše druhá polovička se šla mrknout na určení výživného neprovdané matce. Jednalo se o velice ojedinělý případ, kdy matka dítěte požadovala po svém bývalém příteli, otci dítěte, vyplácet výživné pro svou osobu. Jednání se táhlo dlouhou dobu, šlo o třetí zasedání u tohoto případu. Ani v naší přítomnosti soudce nedosáhl závěru. Probíralo se bydliště, práce, příjmy a výdaje obou stran. Ačkoli jednání trvalo 3 hodiny, zapisovatelka neustále sepisovala protokol o všem, co bylo dané zasedání řečeno. 

Díky návštěvě soudu jsme si vytvořili představu o tom, jak to u občanskoprávního soudu ve skutečnosti funguje. Moc se těšíme na návštěvu trestního soudu v příštím roce, o které vám samozřejmě taky něco málo povím. 

Radim Vranec, 2.B

 

V úterý 21.2. 2023 naše třída 3.C,  v rámci praxe k trestnímu  právu, navštívila  Okresní soud v Olomouci. Vyrazili jsme z Holešova vlakem hned brzy ráno, protože už v 09:00 hod. na nás čekal první případ – jednání týkající se maření úředního rozhodnutí. Měli jsme to štěstí, že jsme v rámci trestního řízení viděli výslechy hned několika svědků a dokonce i konfrontaci, včetně závěrečného rozsudku.   Druhý případ se týkal přechovávání omamných látek. Tento případ byl projednán poměrně rychle. Obžalovaný se k soudu nedostavil a proto byl vynesen  odsuzující rozsudek i v jeho nepřítomnosti.

Celý soud vedl milý a ochotný soudce Mgr. Vlastimil Vitoul za přítomnosti státního zástupce Mgr. Daniela Němce.  Po skončení hlavních líčení se nám oba pánové věnovali a zodpověděli všechny naše dotazy.  Dokonce nám pak pan soudce umožnil navštívit  sklepení historické budovy soudu, kudy se k soudním jednáním přivádí obžalovaní  z vazební věznice.  Děkujeme touto cestou  oběma jmenovaným jakož i pedagogickému dozoru, který nás na této exkurzi doprovázel. 

Beata Chromníková, 3.C