Menu

 PRVNÍ POMOC – Zdravotnická záchranná služba Zlín 

Ve dnech 11. a 12. února 2020 se ve Zlíně uskutečnilo proškolení žáků 3. ročníku střední odborné školy z pravidel a postupů v poskytnutí první pomoci. Proškolení je začleněno do odborné praxe, která doplňuje vzdělávání na půdě školy.

Proškolení proběhlo ve školicím středisku Zdravotnické záchranné služby Zlín na Peroutkově nábřeží. Teoretické přednášky i praktický nácvik vedli lektoři a záchranáři, kteří slouží ve výjezdových sanitkách Zlínského kraje.

Žáci si vyzkoušeli řadu život zachraňujících úkonů a čerpali informace a dovednosti přímo od pracovníků z terénu.

plk. Mgr. Karel Hrudík