Menu

Ocenění města Holešova

Dne 24. června 2021 se v prostorách zámku v Holešově v sala terreně uskutečnilo slavnostní předávání maturitního vysvědčení 4 tříd maturitního ročníku 2020/2021.
V rámci této slavnostní akce ředitel Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra v Holešově udělil při příležitosti 30. výročí vzniku Policie České republiky Čestnou medaili Střední policejní školy v Holešově stupně „Zlatá“ městu HOLEŠOVU. Ocenění bylo uděleno za aktivní spolupráci a za zásluhy při rozvoji vzdělávání ve Vyšší policejní škole a Střední policejní škole Ministerstva vnitra v Holešově a za trvalý přínos k budování a prosazování dobrého jména školy. Medaili převzal starosta města Holešova Mgr. Rudolf Seifert spolu se svými místostarosty Ing. Pavlem Karhanem a Milanem Roubalíkem.

Vedení města Holešova v rámci 30. výročí vzniku Policie České republiky ocenilo JUDr. Josefa Šilpocha, dlouholetého ředitele VPŠ a SPŠ MV v Holešově, současného ředitele plk. PaedDr. Mgr. Pavla Nováka, MBA, zástupce ředitele pro výuku a výcvik plk. Ing. Bc. Andreje Rohála, Ph.D., zástupce ředitele pro ekonomiku Ing. Bc. Martina Novotného a pplk. Mgr. Evu Vichlendovou, radu pro prevenci a propagaci za dlouholetou spolupráci s městem Holešovem. Jmenovaní převzali Pamětní list z rukou starosty a místostarostů.

Ředitel školy si ocenění ze strany města moc váží a je přesvědčen, že se spolupráce školy a města bude prohlubovat k profitu obou institucí.