Menu

ODPOLEDNE V DOMOVĚ PRO SENIORY

Pochopení vzájemně odlišných generačních světů nebývá vždy jednoduché. Dnešní společnost má pocit, že mladé lidi nic nebaví ani nezajímá. Právě toto tvrzení se rozhodla změnit parta našich žáků z druhého ročníku.

V pondělí 4. listopadu 2019 si žáci připravili hodinový program na tradičním setkání Klubu seniorů Holešov, které se konalo v prostorách Domova pro seniory v Holešově. Svůj program zahájili písněmi, které v sobě nesly kouzlo pohádek. V několika vstupech tak mohli senioři zhlédnout pěvecká vystoupení za doprovodu různých hudebních nástrojů (kytary, klavíru, flétny, harmoniky) a dvě gymnastická vystoupení. Závěr programu patřil žákům, kteří předvedli ukázku ze street workoutu.

Pro žáky to byla již druhá akce, kterou pro seniory z Holešova a okolí pomáhali v letošním roce zorganizovat. V červnu se podíleli na charitativní akci ve Štípě u Zlína pod názvem „Pouť méně mobilních do Štípy“, kterou pořádala Charita Holešov. Těmito akcemi chtějí naši žáci ukázat, že dvě různé generace nemusí žít jen vedle sebe, ale spolu.

Všem zúčastněným žákům děkuji za ochotu pomáhat druhým lidem a vzornou reprezentaci školy. Především děkuji žákům z třídy 2. A a jejich třídní učitelce Mgr. Jolaně Saibertové za spolupráci a přípravu kulturního programu. 

Mgr. Hana Bendová