Menu

Vzdělávání zaměstnanců OAMP 

V termínu od 12. 9. 2022 do 13. 1. 2023 proběhl kvalifikační kurz „Styční důstojníci ČR pro migraci a doklady“ určený pro zaměstnance odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR. Vzdělávání bylo realizováno kombinovanou formou studia. Výuka byla zaměřena na získání a rozšíření znalostí, postupů, procesů a nástrojů při práci s cestovními doklady. Důraz byl kladen na aplikaci postupů v oblasti povolování pobytu cizinců na území České republiky, přijímání žádostí o pobytová oprávnění a vedení výslechu. Studující si v kurzu vytvořili soubor odborných vědomostí, dovedností a postojů, které uplatní ve své pracovní činnosti na zastupitelských úřadech ČR.

Ve dnech 12. 1. a 13. 1. 2023 všichni účastníci studia úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku. Z rukou ředitele školy plk. PhDr. PaedDr. Pavla Nováka, MBA a za přítomnosti předsedy zkušební komise Mgr. Martina Bartoně (vedoucí oddělení imigrace OAMP MV) převzali osvědčení o absolvování kurzu.

kpt. Mgr. Petr Novosád
Oddělení policejních činností