Menu

Vyřazení maturantů

Dne 24. června 2021 se v prostorách zámku v Holešově uskutečnilo slavnostní předávání maturitního vysvědčení 4 tříd maturitního ročníku 2020/2021.  Letošní třídy byly díky opatřením k zamezení šíření nemoci COVID 19 ochuzeny o stužkovací večírek, maturitní ples a další společné aktivity, které sebou přináší závěrečná léta středoškolských studií.

I proto se vyřazení maturantů v sala terreně těšilo obrovskému zájmu z řad rodinných příslušníků i pedagogů. Každá třída si užila tento okamžik samostatně, vyřazení se uskutečnilo po třídách, a to v 09:00, 10:00, 11:00 a v 13:00 hodin.

Magickou atmosféru sala terreny umocnily zvuky varhan, na které hned v začátku Mgr. Šuranský bravurně zahrál studentskou hymnu Gaudeámus. Státní hymna pak v jeho podání celou akci ukončila. Do programu přispěly i dvě žákyně prvního ročníku, které se s odcházejícími spolužáky rozloučily hrou na klavír a písní. Ředitel školy a starosta města ve svém proslovu maturanty pozdravili a popřáli mnoho úspěchů v dalším osobním i profesním životě. Velmi emotivně se se třídami loučili třídní učitelé. Za žáky pak promluvili zástupci jednotlivých tříd.

Úspěšní maturanti převzali desky s maturitním vysvědčením z rukou ředitele školy plk. PaedDr. Mgr. Pavla Nováka, MBA. Ředitel také ocenil žáky a žákyně za vynikající prospěch, za aktivitu v soutěžích (vědomostních i sportovních) a celkově za reprezentaci školy.

Moc si vážíme účasti starosty města Holešova Mgr. Seiferta, který byl přítomen u všech čtyř tříd. Také on ocenil absolventy, kteří se podíleli na práci v Centru pro seniory, nebo realizovali peer program na školách v holešovském regionu.

Vyřazení maturantů je poslední tečkou za čtyřletým vzděláváním na střední škole. Věříme, že policejní škola připravila své studenty kvalitně, a že z Holešova odcházejí mladí lidé odborně i osobnostně dobře připraveni. Doufáme, že se budou do školy rádi vracet, ať již v roli příslušníků Policie ČR na vyšší odbornou školu nebo jen jako hrdí absolventi školy.