Menu

Tato soutěž spočívala v zaslání co nejzajímavější fotografie osob s knírem, podporujících tuto charitativní akci. Jako kolektiv celé třídy 2. B., jsme se  s podporou naší třídní učitelky kpt. Mgr. Andrei Zapletalové rozhodli do soutěže zapojit. Tedy jednoho nevlídného rána jsme se v sedm hodin sešli, abychom realizovali naši fotografii. Tuto jsme po úpravách zaslali na tiskové oddělení Policejního prezidia. Na začátku měsíce prosince nám naše paní učitelka třídní sdělila, že naše fotografie mezi konkurencí zvítězila a my jsme jako celá třída pozváni policejním prezidentem genmjr. Tomášem Tuhým na Policejní prezidium do Prahy.

Tedy dne 21. 12. 2017 se celá třída sešla v pět hodin ráno a spolu s naší třídní učitelkou a doprovodem ze školy paní pplk. Mgr. Evou Vichlendovou a paní vychovatelkou Mgr. Janou Jirouškovou vyjeli směr Praha.

Po příjezdu do Prahy nás přivítal kpt. Michal Michálek z Policejního prezidia, který pro nás spolu se svými kolegyněmi připravil program na celý den. První zastávka byla v Policejním muzeu, kde nám byla umožněna prohlídka zdejších prostor za odborného výkladu por. Holuba. Policejní muzeum nás velmi zaujalo, neboť jsme zde mohli vidět nejen historické předměty, ale také jsme nahlédli do zákulisí závažných případů šetřených policií a zajímavé bylo také propojení historie a současné policejní práce. Následně jsme se přesunuli na Policejní prezidium, kde jsme by li pozváni na oběd. Poté následovala exkurze do prostor operačního střediska, což je pracoviště, které v nepřetržitém provozu zabezpečuje plnění bezodkladných policejních úkolů. Vrcholem naší návštěvy Policejního prezidia ČR bylo osobní setkání s policejním prezidentem, panem genmjr. Mgr. Bc. Tomášem Tuhým. Ten každému z nás předal osobně věcný dar a následně s námi několik desítek minut besedoval. Samotná beseda byla pro nás obrovským zážitkem. Sám prezident nám přiblížil určité oblasti policejních činností, sdělil nám svůj životní policejní příběh a motivoval nás ke vstupu k Policii ČR.

Ke konci tohoto článku bychom chtěli moc poděkovat naší paní učitelce třídní a vedení školy, že nám umožnilo se této události zúčastnit. Tato exkurze nám dala nejen zážitek na celý život, ale také nové vědomosti a poznatky, které můžeme využít nyní ve studiu a také při naší budoucí práci u Policie České republiky.

Za třídu 2. B Veronika Valošková a Petr Barvík