Menu

Adaptační workshop

V začátku školního roku se pravidelně uskutečňuje adaptační workshop pro nově nastupující žáky prvního ročníku.

V rámci této akce žáci procházení aktivitami, které jim umožní lepší adaptaci na nové prostředí a hlavně položí pevný základ nového a bezproblémového kolektivu. Adaptační workshop je realizován vyškolenými pedagogickými pracovníky školy přímo v areálu školy.