Menu

Návštěva ředitele školy na Velvyslanectví SRN 

Dne 3. srpna 2022 v dopoledních hodinách proběhlo služební jednání ředitele školy plk. PhDr. PaedDr. Pavla Nováka, MBA se styčným důstojníkem Spolkové policie Německo Andreasem Weishauptem na Velvyslanectví Spolkové republiky Německo. Došlo i k přijetí u velvyslance pana Andrease Künna. Ředitel školy informoval pana velvyslance o vzdělávacích aktivitách VPŠ a SPŠ MV v Holešově a formách spolupráce se Spolkovou policií Německo (BPOL) - ředitelství Mnichov. Hovořilo se o jazykovém vzdělávání (kurzy českého jazyka pro policisty BPOL i pro policisty Bavorské policie), o odborných stážích policistů a zaměstnanců školy na inspektorátech BPOL, o výměně zkušeností pedagogů ze vzdělávacích zařízení obou institucí.  Ředitel školy hovořil také o své zahraniční služební cestě, která proběhla v červenci 2022 na ředitelství BPOL- Mnichov. Oba představitelé se shodli, že tato spolupráce je přínosem pro obě strany a přispívá ke zkvalitnění policejní práce a obrazu policie jako službě veřejnosti.

V říjnu 2022 si zúčastněné strany připomenou již 30. výročí spolupráce mezi VPŠ a SPŠ MV v Holešově a Spolkovou policií Německo – ředitelství Mnichov. Ředitel školy pozval pana velvyslance do Holešova, kde se v prostorách holešovského zámku v rámci oslav uskuteční vystoupení orchestru Spolkové policie Německo.