Menu

Odborná stáž u BPOL

Na základě dlouhodobé spolupráce mezi VPŠ a SPŠ MV v Holešově a BPOL – ředitelství v Mnichově se uskutečnila zahraniční služební cesta do vzdělávacího centra BPOL Deggendorf, inspektorátu Passau a na mezinárodní letiště Mnichov v termínu od 11. 6. do 15. 6. 2018.

Obsahem služební cesty byla observace výkonu služby policistů BPOL na výše zmiňovaných úsecích.

Policisté z VPŠ a SPŠ MV v Holešově se seznámili s výkonem služby na mezinárodním letišti v Mnichově včetně její organizace a struktury, na inspektorátu v Passau jim byla podána prezentace v souvislosti s migrační vlnou. Ve vzdělávacím centru v Deggendorfu byli seznámeni s hlavními úkoly a činnostmi centra. Po celou dobu se jim věnovali němečtí kolegové, kteří recipročně jezdívají do Holešova na jazykovou stáž.