Menu

Mezinárodní konference

Ve dnech 17. a 18. října 2018 uspořádala Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově mezinárodní konferenci na téma „Nové trendy ve vzdělávání III“. Jednalo se již o třetí ročník, kterého se zúčastnili odborníci zaměření na policejní vzdělávání.

Pozvání přijali všichni naši zahraniční partneři – zástupci z Policejní školy Košice a Pezinku (Slovensko), z Policejní školy v Katowicích, Školy Straži Graničnej z Lubaně a Koszalinu (Polsko), z Policejní školy z Cluj-Napoca (Rumunsko) a z Policejní školy v Miskolci (Maďarsko). Dále pozvání přijali zástupci Ředitelství Spolkové policie Německa v Mnichově.

Ministerstvo vnitra zastupoval ředitel Odboru bezpečnostního výzkumu a  policejního vzdělávání. Konference se účastnili  také zástupci Policejní akademie Praha, VPŠ a SPŠ MV Praha-Hrdlořezy, ředitel Institutu pro veřejnou správu a zástupkyně  Vysoké školy podnikání a práva v Praze. Z Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany přijal pozvání proděkan pro vědeckou činnost a zástupce vedoucího katedry vojenského umění.  Akademii Vězeňské služby  zastupoval ředitel školy.

Policii České republiky reprezentoval ředitel Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, zástupci Krajského ředitelství Olomouckého a Zlínského kraje, zástupci Útvaru policejního vzdělávání a služební přípravy, vedoucí analýzy rizik Ředitelství cizinecké policie Praha a v neposlední řadě také zástupce Národní centrály proti organizovanému zločinu.

Celá konference se konala v rámci 100. výročí založení Československa. Jednacím jazykem byl anglický a český jazyk. Tlumočení zabezpečily vyučující z oddělení cizích jazyků. Příspěvky, které jednotliví řečníci připravili, budou publikovány ve sborníku konference.