Menu

Ukázky testů

Jednotná přijímací zkouška (Centrum)

  • český jazyk a literatura – didaktický test
  • matematika – didaktický test

Více informací o podobě, obsahu a náročnosti testů u přijímacích zkoušek se můžete dozvědět na internetových stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání.

 

Školní přijímací zkouška

celostní motorický test:

člunkový běh 4x 10 metrů: