Menu

Ukázky testů

Jednotná přijímací zkouška (Centrum)

  • český jazyk a literatura – didaktický test
  • matematika – didaktický test

Více informací o podobě, obsahu a náročnosti testů u přijímacích zkoušek se můžete dozvědět na internetových stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání.


Školní přijímací zkouška

  • člunkový běh – ukázka na youtube
  • běh na 1000 m.