Menu

BOBŘÍK INFORMATIKY 2019
12. ročník

Ve dnech 4. 11. – 15. 11. 2019 se opět uskutečnila celostátní soutěž „Bobřík informatiky“ a žáci naší školy se jí už tradičně zúčastnili v hojném počtu.  Tato předmětová soutěž, podporovaná MŠMT, je organizována v pěti věkových kategoriích pro žáky od 4. ročníku ZŠ až po maturitní ročník SŠ a nevyžaduje žádné speciální znalosti z informatiky. Cílem soutěže je poskytnout zájemcům o počítače platformu pro porovnávání svých znalostí, popularizovat informatiku ve školách a modelovat zaměření tohoto školního předmětu od konzumování informačních technologií směrem k základům odborné informatiky.

Soutěžící studenti vyplňovali test na počítači v prostředí webového prohlížeče (na adrese www.ibobr.cz) a zpracovávali celkem 12 úloh, které byly limitovány časem 40 minut. Úlohy byly rozděleny do tří skupin: lehké, střední a těžké. Podle stupně obtížnosti tak za správnou odpověď mohl soutěžící získat určitý počet bodů, stejně tak za nesprávnou odpověď mu byl určitý počet bodů odebrán.

Soutěže se celkem zúčastnilo 170 studentů naší školy, 75 v kategorii Senior (žáci 3. ročníku SOŠ) a 95 v kategorii Junior (žáci 1. a 2. ročníku SOŠ). Každý soutěžící začínal se startovním počtem 60 bodů.

Úspěšnými řešiteli národního kola se stalo celkem 17 studentů, kteří získali alespoň 120 bodů a bobříka informatiky tak „ulovili“. Mezi nejlepšími se umístili především Jan Kupec z 1. roč. (172 bodů), Monika Žáčková (148) a Vlastimil Palíšek (145) z 2. roč. SOŠ.

Gratulujeme úspěšným řešitelům a všem účastníkům soutěže děkujeme za příkladnou reprezentaci školy na celostátní úrovni.

kpt. Mgr. Miroslav Kolomazník
učitel oddělení VVP