Menu

Assessment centrum na zkoušku

Dne 2. listopadu 2022 v odpoledních hodinách proběhlo v rámci nepovinně volitelného předmětu Zvyšování osobnostních kompetencí assessment centrum, kterého se zúčastnili zájemci z řad žáků a žákyň čtvrtého ročníku, kteří tento předmět navštěvují. Aktivita byla modelem výběrového řízení, abychom si mohli vyzkoušet, co všechno nás čeká u přijímacích pohovorů nejen k ozbrojeným sborům. „Fiktivní“ výběrová komise byla složena z vyučujících Oddělení policejních činností – plk. Mgr. et Mgr. Petra Bendy (předseda komise) a Mgr. Miriam Švecové a paní učitelky Mgr. Hany Bendové z Oddělení všeobecně vzdělávacích předmětů. Přestože všichni uvedení nás v semináři vyučují, měli jsme při sebeprezentacích opravdovou trému.  Využívali jsme techniky hraní rolí, včetně výběru vhodného oděvu, předložení motivačních dopisů, životopisů, vyplňování přihlášek a tvorby portfolio-listů, rozboru projevů verbální, neverbální a vizuální komunikace v závěrečné části pohovorů. Kromě vážných momentů jsme si užili taky hodně legrace.  Ale především jsme odcházeli s pocitem, že jsme v přípravě k přijímacím pohovorům postoupili na další level.

Za všechny zúčastněné Adéla Moťková, žákyně třídy 4. D