Menu

Městské a školní kolo SOČ

Dne 30. 3. 2023 proběhl na Gymnáziu Ladislava Jaroše v Holešově 45. ročník městského a školního kola Středoškolské odborné činnosti. Soutěž byla zahájena úvodními slovy ředitele Gymnázia L. Jaroše v Holešově PaedDr. Z. Janalíkem a plk. PhDr. PaedDr. P. Novákem, MBA za přítomnosti členů hodnotících komisí.

Letošního 45. ročníku SOČ se z naší školy účastnilo šest soutěžících se svými pracemi, které byly přihlášeny do tří soutěžních oborů. Soutěžící při zpracovávání jednotlivých témat prokázali mimořádné úsilí, talent, samostatnost a kreativitu při řešení jednotlivých odborných problémů a při vlastních obhajobách ukázali schopnost svou práci srozumitelně vysvětlit a úspěšně obhájit. Práce byly velmi pozitivně hodnoceny členy hodnotících komisí. Do okresního kola SOČ, které se koná 12. 4. 2023 na Gymnáziu v Kroměříži postupuje všech šest soutěžních prací žáků VPŠ a SPŠ MV v Holešově, kteří obsadili jedno první místo, dvě druhá místa, dvě třetí místa a jedno páté místo v následujících oborech:

obor č. 14. pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času

1. místo – Anna Krátká : Vnímání autistických osob českou společností ( ved. práce Mgr. Vladimír Hodis, Ph.D.)

obor č. 16. historie

2. místo – Martin Neruda : Historie a vývoj skautingu ( ved.  práce  Mgr. Zuzana Hájková, PaedDr. Antonín  Strachota)

3. místo – Markéta Šťastná : Sportovní střelba ( ved.  práce  kpt. Mgr. Petr  Lysko)

obor č. 17. filozofie, politologie, sociologie a problematika volného času

2. místo – Eliška Pobucká : OSPD ( ved. práce kpt. Mgr. Andrea  Zapletalová)

3. místo – Kristýna Hausmatzová : Hasičský záchranný sbor ČR ( ved.  práce  plk. Mgr. Mgr. Petr Benda)

5. místo – Jiří Haitmar :  Hasičský záchranný sbor ČR ( ved.  práce  kpt. Mgr. Daniela Barteczková)

Účastníkům 45. ročníku SOČ blahopřejeme a věříme, že naši školu budou úspěšně reprezentovat i v okresním kole SOČ.

PaedDr. A. Strachota