Menu

Pamětní odznak „Za nasazení při epidemii nemoci COVID-19 v roce 2020“ 

Dne 6. ledna 2021 proběhl v síni tradic VPŠ a SPŠ MV v Holešově slavnostní akt předání pamětního odznaku „Za nasazení při epidemii nemoci COVID-19 v roce 2020“.

Toto ocenění bylo zřízeno Rozkazem policejního prezidenta č. 197/2020 a je udělováno zejména příslušníkům Policie ČR v souvislosti s prováděním mimořádných opatření k ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 způsobujícího onemocnění COVID-19 během nouzového stavu vyhlášeného na území České republiky.

Dále je udělováno příslušníkům, kteří se podíleli na plnění úkolů bezpečnostních sborů a integrovaného záchranného systému České republiky při provádění krizových opatření vlády České republiky nebo kteří vykonávali jiné činnosti související s řešením celospolečenských dopadů epidemie,

Ředitel Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra v Holešově vrchní rada plukovník PaedDr. Mgr. Pavel Novák, MBA předal Pamětní odznak „Za nasazení při epidemii nemoci COVID-19 v roce 2020“ deseti policistům VPŠ a SPŠ MV v Holešově, kteří byli nasazeni ve prospěch Krajského ředitelství policie Zlínského kraje a sloužili na obvodních odděleních v Kroměříži, Holešově, Hulíně, Uherském Hradišti, Napajedlech, Luhačovicích a Vizovicích. Za jejich nasazení a profesionalitu jim poděkoval. Zdůraznil také, že i touto formou naplňovali motto Policie České republiky, tedy ono symbolické „Pomáhat a chránit“.