Menu

Projektový den v Přerově 

Dne 20. února 2020 se žáci třetího ročníku střední odborné školy účastnili Projektového dne, který pořádal Územní odbor Policie ČR Přerov. Součástí programu byla prohlídka prostor ÚO Přerov včetně specializovaných pracovišť. Žáky pozdravil také primátor města Přerova.

Účastníci akce měli možnost vyzkoušet si baterii fyzických testů pro přijímání do služebního poměru příslušníka Policie ČR. Naši žáci podali výborné výkony a vzorně reprezentovali VPŠ a SPŠ MV v Holešově.